Lager/showroom med varelevering via rampe i garasjekjeller på samme plan. EFG Hov Dokkas tidligere lokaler. Passer til lager, utstilling/showroom, lettere produksjon/verksted. Showroom i 2. etg kan også brukes som kontor. Kontorarealer ledig i tilknytning til lager/showroom. God parkeringsdekning.

Grenseveien_99-036.jpg